Miljö

Villa Berglidens Äppelmusteri

Miljöpolicy

Villa Berglidens äppelmust är framställd av frukt odlade i trädgårdar söder om Stockholm. Det är ett aktivt val för att säkerställa att produkten är närodlad och därigenom minimeras onödiga transporter. All frukt är odlad utan konstgödning eller bekämpningsmedel

 

För att minska vår miljöpåverkan har vi infört ett pantsystem så att försålda flaskor kan återanvändas.

 

Då vi fått påhälsning av lite stora skadedjur är äppelodlingen numera inhängnad

Villa Berglidens Äppelmusteri har som policy att försöka omhänderta de äpplen som annars skulle hamna på komposten/bli älgföda

Musteriet tillämpar ekologisk skadedjursbekämpning

Kontakt

 

Norrbyvägen 88

136 73 Vendelsö, Haninge

 

E-mail:

Kontakt@vbappelmusteri.se

 

Tel:

070-0700 684

 

Företagsfakta

 

Villa Berglidens Äppelmusteri är ett godkänt livsmedelsföretag och innehar F-skatt